Logopedie

Binnen de logopedie is aandacht voor uiteenlopende stoornissen. In mijn praktijk onderzoek en behandel ik:

– kinderen vanaf 2 jaar met een vertraagde spraak-taalontwikkeling (meertaligheid)
– niet- tot nauwelijks sprekende kinderen (Hanen therapeut)
– kinderen met complexe fonologische spraakproblemen
– kinderen met afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, afwijkend slikken)