Broddelen

Evenals stotteren, is broddelen een vloeiendheidsstoornis, maar de twee stoornissen zijn niet hetzelfde. Bij broddelen is de spreker onvoldoende instaat zijn spreektempo aan te passen aan zijn motorische en talige mogelijkheden.

De belangrijkste kenmerken van broddelen zijn:

  • een te hoog spreektempo
  • vreemde zinsbouw door herhaling van woorden of zinsdelen
  • fouten in woorden door het weglaten of verplaatsen van klanken: bijvoorbeeld ‘tevisie’’ in plaats van ‘televisie’ of ‘versnelde verkering’ in plaats van ‘verkeerde versnelling’
  • afwijkende zinsmelodie
  • pauzemomenten op onjuiste momenten.

Als gevolg hiervan is het spreken slecht te verstaan en reageren luisteraars vaak met: ‘Wat zeg je?’. De spreker merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij weet niet precies wat.

Doordat er bij broddelen herhalingen van woorden en klanken optreden, lijkt het soms op stotteren. De symptomen zijn niet specifiek zoals bij stotteren en zijn daardoor minder opvallend. Broddelen en stotteren gaan ook vaak samen.

Voor de oorzaak van broddelen zijn er aanwijzingen dat het een probleem is in het centrale zenuwstelsel. Vaak is er sprake van een erfelijke component: 85% van de kinderen die broddelen hebben een familielid met een historie van spraaktaalmoeilijkheden of vloeiendheidsproblemen.

Behandeling van broddelen

Na uitgebreide diagnostiek zal de behandeling zich richten op die aspecten van het broddelen die de communicatie nadelig beïnvloeden. De behandeling richt zich vooral op:

  • bewustwording van de eigen spraak,
  • vertragen van de spreeksnelheid,
  • herkennen van woordstructuur en lettergreepuitstempeling,
  • formuleren van zinnen en verhalen.

Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie.

Bron: Het boek: Broddelen – Een (on)begrepen stoornis van Yvonne van Zaalen en Coen Winkelman van uitgeverij Coutinho, 2009.

Cliënten die ik behandel voor stotteren, broddelen en logopedie komen veelal uit Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Santpoort en omgeving.