Broddeltherapie

Broddelen is een stoornis in het spreken waardoor de spreker slecht verstaanbaar is. Doordat er bij broddelen herhalingen van woorden en klanken kunnen optreden, lijkt het soms op stotteren. De symptomen lijken minder opvallend dan bij stotteren. Broddelen en stotteren komen vaak ook samen voor.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van broddelen zijn:

 • een te hoog spreektempo
 • vreemde zinsbouw door herhaling van woorden of zinsdelen
 • fouten in woorden door het weglaten of verplaatsen van klanken: bijvoorbeeld ‘tevisie’’ in plaats van ‘televisie’ of ‘versnelde verkering’ in plaats van ‘verkeerde versnelling’
 • afwijkende zinsmelodie
 • pauzemomenten op onjuiste momenten
 • vreemde zinsstructuren
 • woordvindingsproblemen met veel stopwoordjes.

Als gevolg van broddelen is een spreker slecht te verstaan en reageren luisteraars vaak met: ‘Wat zeg je?’. De spreker merkt wel dat er iets mis is met zijn spreken, maar hij weet niet precies wat. Dit kan de spreker onzeker maken, hem/haar het idee geven dat hij/zij een slechte spreker is of andere negatieve emoties en gedachten bezorgen.

Behandeling van broddelen

Na uitgebreide diagnostiek zal de behandeling zich richten op die aspecten van het broddelen die de communicatie nadelig beïnvloeden. De behandeling richt zich op:

 • bewustwording van de eigen spraak
 • vertragen van de spreeksnelheid
 • aanleren van juiste pauzemomenten
 • aanleren van een juiste zinsmelodie/ intonatie
 • verbeteren van de uitstempeling van meerlettergrepige woorden
 • oefenen van het juist formuleren van zinnen en de opbouw van een verhaal
 • bespreken van de sociaal-emotionele problematiek, namelijk hoe om te gaan met de reacties van de omgeving.

Het resultaat van de behandeling hangt af van de ernst van het broddelen, doorzettingsvermogen, concentratievermogen en motivatie van jongere of volwassene met broddelen. Ook buiten de therapiesituatie zal er geoefend moeten worden om deze manier van spreken op de gewenste momenten te kunnen toepassen.

Scroll naar boven