Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het spreken niet vloeiend verloopt. Bij stotteren gaat er iets mis in de communicatie tussen de hersenen en de vele spieren die nodig zijn om te praten. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze met veel spanning eruit geperst.

Als het stotteren eenmaal gestart is kan het zich verder ontwikkelen. Er kan meer spanning in het lichaam komen tijdens het praten waardoor klanken er met spanning worden uitgeperst en lichaamsdelen mee gaan bewegen. Er ontstaat dan een gevecht met de stotter. Een andere reactie is vermijden, door minder te praten, een ander woord te zoeken en angst om te spreken te ontwikkelen. Stotteren kan de communicatie en het zelfbeeld van de persoon met stotteren ernstig verstoren. Voor meer informatie over stotteren: www.stotteren.nl.

Kinderen

Jonger dan 7 jaar

Jonge kinderen (tot 7 jaar) worden met name op een indirecte manier behandeld. Dit houdt in dat de logopedist-stottertherapeut en ouders nauw samenwerken en afstemmen. De ouders worden co-therapeut en leren de vaardigheden, die zij nog hebben om met hun kind thuis te oefenen.

In onze praktijk werken we met verschillende therapieën: het Lidcombe Programma, het Demands and Capacities Model (DCM; Verwachtingen en Mogelijkheden Model) en Mini-KIDS. Ouders en de logopedist-stottertherapeut overleggen samen welke therapie het beste past bij het kind en het gezin. Alle methodes streven ernaar dat het kind zoveel mogelijk vloeiend gaat spreken.

Ouder dan 7 jaar

Bij oudere kinderen, die al langere tijd stotteren, zijn vaak de reacties op het stotteren al verder ontwikkeld. Zij kunnen gevoelens van schaamte, frustratie of onzekerheid ontwikkelen als gevolg van het stotteren. Tezamen met het kind en de ouders wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar de reacties op het stotteren en de gedachten en gevoelens die een rol spelen rondom het stotteren. Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg met het kind en de ouders bepaald aan welke doelen gewerkt zal worden. Het streven van de therapie is dat het kind zich vrij kan uiten met of zonder stotteren.

Jongeren

De therapie richt zich op de hulpvraag die op dat moment voor jou belangrijk is. Het kan zijn dat je wilt oefenen met een presentatie op school of adviezen wilt krijgen hoe je het beste om kunt gaan met de reacties van jouw omgeving op het stotteren. Ook kunnen we, als dat nodig is, oefenen met verschillende technieken om het spreken voor jou makkelijker en communicatiever te maken, zodat het stotteren jou niet belemmert in de interactie met anderen.

Volwassenen

Als volwassene stotter je al gedurende lange tijd. Het stotteren belemmert je in jouw dagelijks leven en het kan zijn dat je vervelende ervaringen hebt opgedaan. Hierdoor kunnen negatieve gedachten en gevoelens als schaamte, onzekerheid, angst of boosheid een rol spelen rondom jouw spreken. Door deze gedachten en gevoelens kan het stotteren in stand worden gehouden of zelfs verergeren.

Samen onderzoeken we wat het stotteren met je doet en waar je in de dagelijkse communicatie tegenaan loopt. Samen werken we aan alle aspecten waar het stotteren invloed op heeft met als doel dat je weer vrijuit kunt spreken op een zo makkelijk mogelijke manier.

Scroll naar boven