Praktijk

Logopediepraktijk Angélique Dreijer is gevestigd in het Gezondheidscentrum Broekpolder in Heemskerk. Wij bieden logopedie voor kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen.

Naast individuele therapie geven wij ook groepslogopedie.

Algemeen

Onze logopediepraktijk richt zich al meer dan 15 jaar op onderzoek, diagnose en behandeling van kinderen en hun ouders, jongeren en volwassenen op het gebied van logopedie, stotteren en broddelen.

Wij bieden specialistische en effectieve logopedische zorg aan mensen met stotteren en/of broddelen. Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor vragen, advies of ondersteuning op het gebied van spraak, taal, stem, ademhaling, globusgevoel en afwijkende mondgewoonten als gevolg van speengebruik, duimen of verkeerd slikken. 

Onze missie - Therapie op maat

Ieder mens is uniek. Logopedie is maatwerk. De hulpvraag van de cliënt staat bij ons centraal. Daarom zetten wij onze kennis en deskundigheid in om iedere cliënt gespecialiseerde logopedische ondersteuning op maat te bieden. Jouw wensen zijn het uitgangspunt van de therapie.

Ons team

Bij ons staan plezier, samenwerken, gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en professionaliteit centraal.  In de behandelingen vinden wij het belangrijk om samen met de cliënt en zijn/ haar omgeving te kijken naar wat er wél mogelijk is.

Angélique Dreijer

Logopedist-stottertherapeut en Hanen© therapeut

Ik ben sinds 2009 werkzaam als logopedist. In 2013 heb ik de NVST opleiding tot logopedist-stottertherapeut met succes afgerond.

Naast mijn passie en interesse voor stotteren en broddelen, behandel ik ook kinderen met spraak- en taalproblemen. Bij peuters en kleuters die niet of nauwelijks praten gebruik ik de Hanen©-principes om ouders te leren hoe zij de taalontwikkeling  van hun kind kunnen stimuleren.

Sinds 2022 bied ik samen met mijn collega Miranda van Lunenburg groepslogopedie aan. Tijdens de groepslogopedie wordt gewerkt aan het verbeteren van de communicatieve redzaamheid van de kinderen. 

‍Ik werk op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag in het Gezondheidscentrum Broekpolder. Ik ben op die dagen via e-mail bereikbaar en telefonisch tijdens het spreekuur op donderdag tussen 12.00 – 13.00 uur.

Janey Disseldorp

Logopedist

Ik ben sinds 2023 werkzaam als logopedist. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in het cluster 2 onderwijs en begeleidde ik kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of een fonologische stoornis.

Tijdens mijn studie kwam ik aanraking met cliënten met afwijkende mondgewoontes, zoals een verkeerde tongpositie in rust of verkeerd slikken. Dit vond ik zeer interessant en daarom ben ik mij gaan specialiseren in ortho-myofunctionele therapie (OMFT).

Naast individuele behandelingen geef ik ook groepslogopedie. Ik heb het Hanen©-programma ‘’Leren praten met plezier’’ met succes gevolgd en bied sinds 2022 groepslogopedie aan voor peuters en kleuters met een taalachterstand.

Mijn specialisaties zijn: spraak, taal en OMFT.

Ik werk op dinsdag, woensdag en vrijdag in het Gezondheidscentrum Broekpolder.

José Belleman

Logopedist

Ik heb de opleiding logopedie afgerond in 1986. Daarna heb ik gewerkt in een ziekenhuis in Den Helder en op een school voor kinderen met spraak- en taalproblemen. In 1987 ben ik gestart met mijn praktijk, toen nog gevestigd in Heemskerk. Van 1991 tot 2023 ben ik met de praktijk verhuisd naar het Paramedisch Centrum Midden Kennemerland en heb daar jarenlang met plezier gewerkt.

Sinds 1 januari 2024 werk ik op dinsdag in het Gezondheidscentrum Broekpolder. Ik heb mij gespecialiseerd in de behandeling van adem-, keel- en stemproblemen.

Miranda van Lunenburg

Taal- en communicatie-ondersteuner – PraatPret met juf Miranda

Ik ben sinds 2016 werkzaam als begeleider van kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis. Daarvoor ben ik werkzaam geweest als peuterleidster met een VVE indicatie en heb ik jaren gewerkt als onderwijsassistent in het cluster 2 onderwijs.

Als begeleider zet ik in op communicatie in algemene zin, zodat een kind, groeit in zijn taalvaardigheden in de dagelijkse communicatie en routines. Door thema gericht te werken stimuleer ik een kind om spelenderwijs taalgebruik en taalvaardigheden in te zetten, zodat de communicatieve redzaamheid en het zelfvertrouwen van het kind groeit.

Sinds 2022 ondersteun ik Angélique tijdens de groepslogopedie. Ik werk op woensdag in het Gezondheidscentrum Broekpolder.

Samenwerking

In onze logopediepraktijk wordt de omgeving van de cliënt actief betrokken bij de therapie door intensief samen te werken met ouders, broers/zussen, de partner, de leerkracht en zorgcoördinator, de peuterspeelzaalleidster, de consultatiebureau- of jeugdarts of andere betrokken disciplines. 

Wij zijn onderdeel van Gezond Jong – een professioneel en multidisciplinair samenwerkingsverband van zorgverleners werkzaam in het Gezondheidscentrum Broekpolder.

Binnen het Gezondheidscentrum Broekpolder vindt regelmatig multidisciplinair overleg plaats met de kinderergotherapeut, de kinderfysiotherapeut, de orthopedagoog en de psycholoog.

Kwaliteit

De logopedisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Dit betekent dat wij regelmatig na- en bijscholingscursussen volgen om onze kennis up-to-date te houden. Wij nemen deel aan verschillende regionale kwaliteitskringen. De logopedist-stottertherapeut is ook lid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en staat ingeschreven in het register van Certified European Stuttering Specialists (CESS). Op deze manier zorgen wij ervoor dat onze logopediepraktijk aan de hoogste kwaliteit voldoet.

Binnen onze logopediepraktijk wordt gewerkt volgens de Richtlijn Stotteren bij kinderen, jongeren en volwassenen en de Richtlijn Taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij kinderen.

Binnen de logopediepraktijk vindt regelmatig intercollegiaal overleg plaats.

Klachten en privacy

Wij doen er alles aan om goede zorg te verlenen. Toch is het mogelijk dat je niet tevreden bent over de behandeling van jezelf of jouw kind. Wij hopen dat we hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan. Als dit niet geen oplossing biedt, dan kun je een klacht indienen. De logopediepraktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici via het Klachtenloket Paramedici. In het document ‘’Informatie over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici’’ vind je hierover verdere informatie.

Het privacyreglement van de logopediepraktijk (pdf) is hier in de zien.

Klanttevredenheids-onderzoek

Na afloop van het behandeltraject ontvang je per e-mail een vragenlijst, waarin je wordt gevraagd naar jouw ervaringen met logopedie en de logopedist. Het uitvoeren van een klanttevredenheidonderzoek wordt door de meeste zorgverzekeraars verplicht gesteld. Door het invullen van de vragenlijst draag je bij aan het verbeteren van de logopedische zorg in onze praktijk.

Scroll naar boven