Logopedie

Logopedie is de behandeling van communicatieproblemen. Dat is een vrij breed begrip wat betreft spraak- en taalontwikkeling. Daarom is de logopedie onderverdeeld in een aantal aandachtsgebieden. Dat zijn spraak, taal, stem, OMFT.

Spraak

Voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met spreken. Problemen kunnen zijn: slechte verstaanbaarheid, bepaalde letters of woorden niet kunnen uitspreken, slissen en nasaal spreken.

Bij peuters en kleuters met achterstanden in de spraakontwikkeling wordt binnen onze praktijk ondersteuning geboden met de methodes Hodson en Paden, Metaphon en Prompt.

Taal

Voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsachterstand of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De taal blijft achter vergeleken met leeftijdsgenootjes. Taalproblemen kunnen zich uiten in: moeite hebben met het begrijpen van taal, een kleine woordenschat, problemen met de woordvinding, moeite met de juiste zinsbouw of met het vertellen van een verhaal.

Bij peuters en kleuters die niet of nauwelijks praten worden de Hanen©-principes ingezet om ouders te leren hoe zij de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Stem, adem en keel

In onze praktijk kun je ook terecht met problemen op het gebied van stem, adem en/of keel. Door verkeerd gebruik van de stembanden kunnen stem- en/of keelklachten ontstaan. Deze klachten kunnen variëren van een hese of schorre stem tot helemaal geen stem meer hebben. Ook kun je een vervelend gevoel (het globusgevoel) in de keel/hals ervaren, waardoor je bijvoorbeeld veel moet hoesten, kuchen of schrapen. Wij kunnen ervoor zorgen dat je weer op een ontspannen manier kunt spreken en minder last heeft van uw keel. Ook voor problemen met de ademhaling, zoals benauwd en hyperventilatie, ben je bij ons op het juiste adres.

Na het eerste gesprek, waarin we de klachten inventariseren, bepalen we samen waaraan gewerkt gaat worden. Je krijgt meteen adviezen mee, waarmee je direct aan de slag kunt.

Ortho-myofunctionele therapie (OMFT)

Voor kinderen en jongeren met afwijkende mondgewoonten. Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief kunnen zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. In de praktijk bieden we ondersteuning voor het afleren van afwijkende mondgewoonten zoals  duim, vinger- of speenzuigen,  open mondgedrag, habitueel mondademen, een afwijkende tongpositie in rust of tijdens het slikken en foutieve lipgewoonten.

Scroll naar boven