Klachtenprocedure

Het College van Toezicht NVLF ziet toe op naleving van de beroepscode. Het college is een onafhankelijk orgaan van de NVLF en behandelt en beoordeelt klachten over leden van de NVLF. Het is daarmee een vorm van intern tuchtrecht. Het College kan binnen dit soort klachtenbehandeling sancties opleggen of aan de NVLF adviseren om een sanctie toe te passen.

Brochure ‘Wat u kunt doen bij klachten over uw logopedist’

Brochure ‘U heeft een klacht ingediend. Wat nu?’

Klachtencommissie

Omdat alle logopedisten sinds 1 januari 1995 wettelijk verplicht zijn een regeling te hebben getroffen voor de behandeling van klachten, heeft de NVLF samen met de NPCF de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn ingesteld. Hierbij kunnen zowel leden als niet-leden van de NVLF zich aansluiten. In het kader van deze regeling kunt u een klacht indienen tegen iedere logopedist, lid of geen lid van de NVLF.

Aan uitspraken van een klachtencommissie kunnen geen sancties worden verbonden; een klachtencommissie stelt alleen vast of een klacht gegrond of ongegrond is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven